Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

* Księga wychowanków

* Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek

* Rejestr uchwał rady pedagogicznej

* Rejestr zarządzeń dyrektora

* Księgi inwentarzowe

* Ewidencja druków ścisłego zarachowania


Wprowadził BZMW/ext.KZawadka 2013-04-05
Aktualizujący bzmw/ext.kzawadka 2013-04-08
Zatwierdzający bzmw/ext.mbaj 2013-04-08
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-04-08
Wersja standardowa